Sikkerhetslederkurs

Klubben har stort fokus på kompetanseutvikling, og har mange som er utdannet sikkerhetsleder og aktivitetsleder. Dermed er sikkerheten på banen veldig godt ivaretatt, og man har mulighet til å holde et høyt aktivitetsnivå i klubben.